Podružné elektromery

le02dTrojfázový elektromer pre striedavé napätie je určený na podružné informatívne jednotarifné meranie činnej elektrickej energie v trojfázových sieťach. Zapojenie elektromera je priame. Umožňuje jednoduché meranie a odčítanie nameranej spotreby energie v kWh na číselníku s mechanickým strojčekom. Pre centralizované sledovanie odberu je elektromer vybavený výstupom typu S0. V ponuke máme taktiež a elektromery pre jednofázové meranie.

 

Komentáre sú uzavreté.