Zvodiče prepätia triedy „B+C” typu TTV-BC od TRACON ELECTRIC®

bc

Slúžia na zvedenie prepätia z elektrickej inštalácie v distribučných sústavách typu TN-C, TNC-S, TNS, TT a IT, resp. jeho obmedzenie na takú hodnotu, ktorá už nespôsobuje poruchy na použitých elektrických spotrebičoch a zariadeniach. Ponúkaná ochrana je komplexná, trojstupňová:
• I. stupeň – zvodiče bleskového prúdu triedy B: Slúžia na zvedenie bleskového prúdu pri priamych zásahoch blesku.
• II. stupeň – zvodiče prepätia triedy C: Sú určené na zvedenie atmosférického prepätia (SEMP) a spínacieho prepätia (LEMP).
• III. stupeň – zvodiče prepätia triedy D: Slúžia na ochranu konkrétneho spotrebiča resp. skupiny spotrebičov, pred prepätím.

Častým prípadom pri inštalácii jednotlivých zvodičov prepätia do elektrickej sústavy je stav, kedy sme priestorom v rozvádzači príliš ob- medzení. Jedná sa o rekonštrukciu existujúcich inštalácií, kedy doda- točná montáž všetkých troch stupňov zvodičov prepätia do hlavného resp. podružného rozvádzača je priestorovo temer nemožná. Riešenie ponúkajú zvodiče prepätia triedy „B+C“, integrácia tried „B“ a „C“ do je- diného prístroja znamená značné zjednodušenie pri inštalácií zvodičov prepätia z hľadiska šetrenia miestom v rozvádzači. Inštalácia kombino- vaných zvodičov prepätia typu „B+C“ je výhodná aj v objektoch s jedi- ným rozvádzačom, v ktorých nie je možné dodržanie predpísanej vzdia- lenosti min. 10 m medzi zvodičmi prepätia tried „B“ a „C“.

Zvodiče prepätia typu TTV od TRACON ELECTRIC® majú modulár- ne prevedenie, ochranné vložky (moduly) montované do spodkov sú vymeniteľné. Vložky sú vybavené indikátorom stavu vybavenia ulože- ným na čelnej strane prístroja. Zelená farba indikátora signalizuje pre- vádzkyschopnosť zvodiča prepätia. Dvojdielna zostava – modulárny systém umožňuje realizáciu vlastnej konfigurácie zvodičov prepätia ako aj jednoduchú výmenu vložiek, bez náradia. Ochranná funkcia vložiek zvodičov prepätia je signalizovaná optickým terčíkom červená/zelená.

 

Komentáre sú uzavreté.